2011 Komatsu WA200-6 FEL

1x Used 2011 Komatsu WA200-6 FEL

S/no:71602
SMR:9910 hours